HMS

Helse, miljø og sikkerhet

I våres bransje er Helse, Miljø og Sikkerhetsaspektet ekstremt viktig. Vi har ca 200.000 kjørte kilometer i året. Alle disse kilometerene kjøres med farlig gods om bord. Gjennom et omfattende internkontroll-system så gjør vi det vi kan for å skåne miljø, ansatte og kunder på en best mulig måte. Vi har en nullvisjon når det gjelder skade.

Kontakt oss